Partekatzea - Compartir

EUSKARA

Elektronika eta Telekomunikazio sailak KA2 AI4Females proiektuan programatuta zegoen C3 training-a burutu du. Halaber, Espinho-ko CEPROF ikastetxetik (Portugal) 2 irakasle eta 6 ikasleen bisita jaso du. Helburua proiektuarekin lerrokatuta dago eta Adimen Aritifiziala eta Emakumeek zientzian burututako lana DBH-ko ikasleei gerturatzea da. Kasu honetan Cristobak Gamon BHI-ko 4. DBH-ko ikasleen bisita jaso dugu.

Horretarako STEAM jarduera batzuk antolatu genituen DBH-ko ikasleek bogan dauden esparruak bizi ditzaten, hots, adimen artifiziala, IoT, Errealitate Birtuala, Computer Vision, Machine Learning, Robot humanoideak…

Jardueren balorazio positiboa egin dute bai Cristobal Gamon BHI eta baita Espinhoko CEPROF ikastetxeak. Beraiekin etorkizunean harremanetan jarraituko dugu Portugalera egin behar dugun bisitarekin alde batetik eta Don Bosco-k antolatuko duen DBSariekin bestetik.

Proiektuaren aurrerapenak eta sortuko den materiala webgune ofizialean argitaratuko dira:

https://ai4females.eu/

 

CASTELLANO

El Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones ha realizado el training C3 que estaba programado en el proyecto KA2 AI4Females. Hemos recibido la visita de 2 profesores y 6 alumnos del centro CEPROF de Espinho (Portugal). El objetivo está alineado con el proyecto y consiste en acercar la Inteligencia Aritificial y el trabajo de las Mujeres en Ciencia al alumnado de la ESO. En este caso hemos recibido la visita de alumnos de 4º de ESO del centro Cristobal Gamon BHI.

Para ello organizamos una jornada de actividades STEAM para que los alumnos de la ESO vivan ámbitos en boga como la inteligencia artificial, IoT, Realidad Virtual, Computer Vision, Machine Learning, Robots humanoides…

Las actividades han sido valoradas positivamente tanto por el centro Cristobal Gamon como por CEPROF de Espinho. Seguiremos en contacto con ellos en el futuro con nuestra visita a Portugal por un lado y con los DBSariak que organizará Don Bosco por otro.

Los avances del proyecto y el material a generar se publicarán en la web oficial:

https://ai4females.eu /

 

ENGLISH

The Department of Electronics and Telecommunications has made a training which was scheduled in the KA2 AI4Females project. We received the visit of 2 teachers and 6 students from the CEPROF center in Espinho (Portugal). The objective is aligned with the project and consists of bringing Artificial Intelligence and the work of Women in Science closer to ESO/DBH students. In this case we have received a visit from 4th ESO/DBH students from the Cristobal Gamon BHI center.

We made some STEAM activities to bring actual technology to the ESO/DBH students: Artificial Intelligence, IoT, Virtual Reality, Computer Vision, Machine Learning, Humanoid Robots…

The activities have been positively valued by the Cristobal Gamon center and by CEPROF of Espinho. We will keep in touch with them in the future with our visit to Portugal on the one hand and with the DBSariak organized by Don Bosco on the other.

The progress of the project and the material to be generated will be published on the official website:

https://ai4females.eu/

Partekatzea - Compartir