Partekatzea - Compartir

Deskribapena

Garraio enpresa batek kamioiaren pisu zehatza adierazteko baskula baten diseinua enkargatu digute, kamioak pisu zehatza garraiatzen duenean galera ekonomikoak ekidin ditzan.

 

 

Gure diseinua honetan datza: Hiru malgukiko sistema prestatu dugu, malguki bakoitzak erresistentzi desberdina dauka:

  • Pixu gutxi egon ez dadin malguki luze bat dugu (A).
  • Pixu aproposa badugu erdi mailako malguki baten bidez jakingo dugu (B).
  • Pixu gehiegi badugu malguki txiki baten bidez jakingo dugu (C).

 

Materialea

Muntaia egiteko ondorengo konponenteak behar dira:

KONPONENTEAK KOPURUA DESKRIBAPENA PREZIOA
R1,2 2 Resistencia 10k Ohm, 1/4W 1,49
U1:A 1 Puerta lógica NOT 7404 1,75
U2:A 1 Puerta lógica AND 7408 0,35
DI 1 Led diodo rojo 5mm 0,28
R3 1 Resistencia 330 Ohm, 1/4W 0,46
SW 1 Interruptor dil, 2 posiciones 0,76

Funtzionamendua

Ezer egiten hasi baino lehen gure sistemak dituen sarrerak eta irteerak argi eduki behar ditugu. Gure kasuan A, B, C (sensoreak dituzten malgukiak) sarrerak izango dira eta F irteera argi orlegia izanog da. Argi hau pisu ideala lortzen dugunean piztuko da.

Hori dela eta zirkuitua diseinatzeko sarrerako aldagaiak A, B, C dira eta F irteera. Guzti honekin egi-taula bat egin behar dugu eta kostuak eta materialea muzrrizteko ekuazio sinplifikazuak atera beharko ditugu. Jarraian pausuz-pausu azalduko dugu:

1º PAUSUA: Egi-Taula
 .
A = Malguki luzea
B = Malguki ertaina
C = Malguki motza
F = Led orlegia
.

 

Egi taula sortzerakoan arazo bat topatuko dugu, egi-taularen egoera asko ezinezkoak izango baitira. Egoera hauek X batekin markatuko ditugu irteeran, geroago Karnough egiterakoan erabakitzeko ze multzorekin batzen ditugun.

 

2º PAUSUA: Sinplifikazioa (Karnaughen Metodoa)

 

Amaieran zirkuitua simulatu eta montatu ahal izateko atera zaigun ekuazio laburtua hau da: bc´

 

3º PAUSUA: Montaia

Ekuazioa montatzera goazenena, A malgukia desagertu zaigula konturatu gara. Hau da A malgukiak ez du inolako garrantziarik gure sistemaren funtzionamendua. Montatu behar dugun ekuazioaren eskema ondorengoa da, Proteusen marraztu dugu. NOT AND ateekin eta NAND ateekin simulatu dugu, baina montaian NOT eta AND ateak erabili ditugu soilik.

 

   .
Partekatzea - Compartir