Formación en la Metodología para la Atracción de Mujeres a las Áreas STEAM – Erasmus+ KA2 AI4females

Formación en la Metodología para la Atracción de Mujeres a las Áreas STEAM – Erasmus+ KA2 AI4females

EUSKARA

Elektronika eta Telekomunikazio Saileko hiru irakasle Alacanten izan dira emakumeak STEAM arloetara erakartzeko metodologia berrietan trebatzen. Prestakuntza hau AI4Females proiektuaren barruan kokatzen da eta bere helburu nagusia Lanbide Heziketarako tresna berritzaileak sortzea da, besteak beste, STEAM arloan estereotipoen eta genero diskriminazioaren aurka borrokatzen duen begirada feminista bat. Proiektuak AIOT (Adimen Artifiziala eta Gauzen Internet) teknologietan gaitasun digital berrien transmisioa ibilgailu gisa erabiliko du.

Alakanteko prestakuntzaren helburua proiektuan garatutako ikastaroak eta adibideak nola gidatu ikastea izan da, emakumeentzat erakargarriak izan daitezen. Horretarako, Bluebeehiveko lankideek, gaian adituak, hainbat tailer eta jarduera prestatu dituzte, ikuskera hori islatzen eta tresna berritzaileen diseinuak txertatzen lagundu digute.

Sortutako trena berritzaileak neskei interesatzen zaizkien kasu errealei buruzkoak izango dira. Modu honetan, ikastetxeetara bisitak egiten direnean eta neskek adimen artifizialaren aplikazio zuzena ikusten dutenean, teknologiak erakarrita sentitzea eta normalean sentitzen duten arbuioa murriztea espero da.

Proiektuan ematen diren aurrerapenak eta sortuko den material berria webgune ofizialean argitaratuko dira:
https://ai4females.eu/


CASTELLANO

Tres profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones han estado en Alicante formándose en nuevas metodologías para atraer a las mujeres a las áreas STEAM. Esta formación se integra en el proyecto AI4Females cuyo objetivo principal es la creación de herramientas innovadoras para la Formación Profesional incluyendo un prisma feminista que luche contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEAM. El proyecto utilizará como vehículo la transmisión de nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT (Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas).

El objetivo de la formación de Alicante ha sido aprender a orientar los cursos y los ejemplos desarrollados en el proyecto para que resulten atractivos a las mujeres. Para ello, los compañeros de Bluebeehive, expertos en el tema, han preparado una serie de workshops y actividades que nos ayudan a reflexionar y a incluir esa visión en el diseño de los demostradores.
Esto es necesario para que los demostradores creados sean sobre casos reales que interesan a las niñas.

De esta manera se desea conseguir que, cuando se realicen las visitas a escuelas y las niñas vean la aplicación directa de la inteligencia artificial, se sientan atraídas por la tecnología y se reduzca el rechazo que suelen sentir.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:
https://ai4females.eu/


ENGLISH

Three professors from the Department of Electronics and Telecommunications have been in Alicante training in new methodologies to attract women to STEAM areas. This training is part of the AI4Females project whose main objective is the creation of innovative tools for Vocational Training, including a feminist thought that fights against stereotypes and gender discrimination in the field of STEAM. The project will use as a vehicle the transmission of new digital skills in AIOT technologies (Artificial Intelligence and Internet of Things).

The of the training in Alicante has been to learn how to guide the courses and the examples developed in the project so that they are attractive to women. To do this, Bluebeehive colleagues, experts on the subject, have prepared a series of workshops and activities that help us reflect and include that vision in the design of the demonstrators.

This is necessary so that the demonstrators created are about real cases that interest girls. In this way, it is hoped that, when visits to schools are made and girls see the direct application of artificial intelligence, they feel attracted to technology and the rejection they usually feel is reduced.

The progress of the project and the material that will be generated will be published on the official website:
https://ai4females.eu/

Puesta en marcha de la plataforma abierta IOT Aldea, impulsando la SmartCities de la comarca de Oarsoaldea, mediante la telegestión y telelectura del suministro de agua para un uso eficiente de los recursos públicos.

Puesta en marcha de la plataforma abierta IOT Aldea, impulsando la SmartCities de la comarca de Oarsoaldea, mediante la telegestión y telelectura del suministro de agua para un uso eficiente de los recursos públicos.

El objetivo que tenemos es acercar y difundir los sistemas LoRa en la sociedad a distintos niveles. Para ello colaboramos 2 profesores de Formación Profesional (https://twitter.com/ionhs_FP https://twitter.com/IVANSO2), de manera que se unen los conocimientos de CIFP Don Bosco y IES Zubiri-Manteo. El primero con experiencia en electrónica y telecomunicaciones y el segundo en informática y bases de datos.

Para lograr eso hemos desarrollado IOT aldea con estos objetivos:

  • Creación de una infraestructura abierta de LoRa para que cualquiera de la comarca de Oarsoaldea pueda tener cobertura LoRa para poder usar y desarrollar aplicaciones de Internet Of Things.
  • Adquirir conocimiento técnico de redes de datos LPWAN por parte del profesorado de Don Bosco y Zubiri-Manteo para adecuar las competencias profesionales de los estudiantes.
  • Dar a conocer la tecnología LoRa para el uso en el Internet de lasa Cosas y difundir el conocimiento.
  • Digitalizar mediante telegestión y telelectura el suministro de agua del municipio de Pasaia.

Hemos intentado estructurado el proyecto para que la curva de aprendizaje sea suave. Partiendo de los mínimos componentes que hacen falta para poner en marcha un sistema IOT con LoRa. Para poco a poco ir añadiendo complejidades y profundizando en cada uno de los elementos necesarios.

El proyecto se está desarrollando de manera abierta y compartida por lo que se puede obtener más información en el repositorio de Github.


IoT Aldea plataforma irekia abian jartzea, Oarsoaldea eskualdeko SmartCitiak sustatuz, baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzeko ur-horniduraren telekudeaketa eta teleirakurketaren bidez.
LoRa sistemak hainbat mailatara hurbildu eta zabaltzea da gure helburua. Horretarako, Lanbide Heziketako 2 irakaslek parte hartzen ari gara (https://twitter.com/ionhs_FP eta https://twitter.com/IVANSO2), LHII Don Bosco eta Zubiri-Manteo BHIren ezagutzak batzeko. Lehenengoak elektronikan eta telekomunikazioetan du esperientzia, eta bigarrenak informatikan eta datu-baseetan.
Hori lortzeko, IoT aldea garatu dugu helburu hauekin:
  • LoRa azpiegitura ireki bat sortzea, Oarsoaldeko eskualdeko edozeinek LoRa estaldura izan dezan Of Things Interneteko aplikazioak erabili eta garatu ahal izateko.
  • Don Bosco eta Zubiri-Manteoko irakasleek LPWAN datu-sareen ezagutza teknikoa eskuratzea, ikasleen gaitasun profesionalak egokitzeko.
  • LoRa gauzen interneterako ezagutaraztea eta ezagutza zabaltzea.
  • Pasaiako udalerriko ur-hornidura telelaguntza eta telegestio bidez digitalizatzea.

Ikaskuntza-kurba leuna izan dadin, Proiektua egituratzen saiatu gara, horretarako LoRarekin IoT sistema bat martxan jartzeko behar diren gutxieneko osagaietatik abiatuta. Pixkanaka konplexutasunak gehituz eta beharrezko elementu bakoitzean sakonduz joateko.

Proiektua modu irekian eta partekatuan garatzen ari da; beraz, informazio gehiago lor daiteke Github biltegian.

IOT in order to improve life

IOT in order to improve life

Elektronika eta Telekomunikazioak saileko ikasle eta irakasleek  «IOT in order to improve life» 2 minututako bideo motza prestatu dute #TA3exchange izeneko lehiaketa batean parte hartzeko.

TA3 30 urteko unibertsitate tekniko eta komunitarioen arteko aliantza oparo bat da Estatu Batuetan eta Europan, ikasketa sare bizi bezala funtzionatzen duena, bazkideak lotzen dituena eta praktika berritzaileak argitzen dituena. TA3k foro bat sortu du hezkuntza-erronka global unibertsalei heltzeko, eta helburua ikasleak eta irakasleak trukatzea da Atlantikoaren bi aldeen artean.

Kasu honetan osasuna eta energiarekin erlazionaturiko proiektuak aurkeztu ahal izan dira. Bideoan ikus dezakezuen proiektua Mantentze-lan elektronikoa zikloko 1. kurtsoan lantzen den erronka baten parte da eta eleaniztasuneko ikasleek (horietako bat Telekomunikazio instalakuntzetatik Elektronikara pasa dena) aurkezten dute.