Tknikak antolatutako Dissemination Day 2023 ekitaldian parte hartu dugu

Tknikak antolatutako Dissemination Day 2023 ekitaldian parte hartu dugu

EUSKARA:

Elektronika eta Telekomunikazio saila Tknikak Gasteizko Europa Jauregian antolatutako Dissemination Day 2023 ekitaldian izan da.

KA2 AI4Females proiektuan egindako lana azaldu dugu bertan. Duela urte bat eta hiru hilabete hasi zen proiektua, gaur egun aurreratuta dago eta bere helburu nagusia emakumeen artean STEAM eremua sustatzea da. Dissemination Day saioan, orain arte lortutako emaitzak aurkeztu ditugu, baita proiektuaren esparruan egin ditugun jarduerak ere. Beste ikastetxeen KA2 proiektuak ezagutu eta esperientziak trukatzeko aukera ere izan genuen.

KA2 AI4Females proiektuaren esparruan egin ditugun jardueren artean, aipatzekoak dira adimen artifiziala eta STEAM esparruan emakumeen lana ezagutarazteko ekitaldiak.

Gaur egun, IoT eta IA batuko dituen 3 erakusleekin ari gara lanean. Betiere emakumeei zuzendutako ikuspegiarekin.

Informazio gehiago proiektuaren webgunean: https://ai4females.eu


CASTELLANO:

El departamento de Electrónica y Telecomunicaciones ha estado en el evento de Dissemination Day 2023 organizado por Tknika en el Palacio Europa de Gasteiz.

Hemos expuesto nuestro trabajo en el proyecto KA2 AI4Females. El proyecto que empezó hace año y tres meses se encuentra avanzado y su objetivo principal es fomentar el ámbito STEAM entre las mujeres. En el Dissemination Day, presentamos los resultados obtenidos hasta el momento, así como las actividades que hemos llevado a cabo en el marco del proyecto. También tuvimos la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con otros participantes y asistentes al evento.

Entre las actividades que hemos realizado en el marco del proyecto KA2 AI4Females, destacan la realización de talleres y cursos de formación en inteligencia artificial y la organización de eventos y charlas para dar a conocer el papel de la mujer en este ámbito.

Actualmente estamos trabajando en los 3 demostradores que hemos de realizar en Don Bosco en los que se va a aunar IoT y AI. Siempre con un enfoque dirigido a las mujeres.

Mas información en la web del proyecto: https://ai4females.eu/

Nodoen transferentzia saioa

Nodoen transferentzia saioa

Elektronika eta telekomunikazio saila Martxoaren 23an Bergarako Miguel Altuna ikastetxean egin den Nodoen transferentzia saioan izan da. Bertan Bio-zientziak; Fabrika digital eta konektatua; Fabrikazio aurreratua eta robotika autonomoa; eta Energia nodoen arduradunek azken urtean zehar eginiko azterketaren ondorioak azaldu dituzte.

Hala nola, gaur egungo egoera geopolitikoak eta teknologia aurrerakuntza aitzindarienek epe laburrera gizartean zein ikerkuntza arloan izango dituzten ondorioez aritu dira hizlariak. Etorkizunera begira funtsezkoa izango da saioan aipatutakoa aintzat hartuz estrategikoki kokatzea.

Tomas Iriondo y «La importancia de la Electrónica en el futuro»

Tomas Iriondo y «La importancia de la Electrónica en el futuro»

Tomás Iriondo, Director General del Cluster GAIA, nos ha ofrecido una charla sobre el importante papel que desempeñará en el futuro la electrónica y la tecnología en general. Entre otros, ha destacado:

  • Cada vez se instalarán más sensores y dispositivos electrónicos. El objetivo es obtener datos.
  • Cambiará el modelo de negocio actual: pasará de vender el producto a alquilarlo.
  • La tecnología cuántica será disruptiva; en 5 años empezaremos a notar el impacto.
  • Se digitalizarán todas las áreas del ámbito laboral y de la vida. La electrónica, informática, telecomunicaciones, inteligencia artificial, IoT y ciberseguridad serán tecnologías transversales.
  • Las personas con estudios de Telecomunicaciones y Electrónica no tendrán falta de trabajo. Es más, estarán en condiciones de elegir y negociar sus condiciones laborales.

«Elektronikaren garrantzia etorkizunean» hitzaldia eman du Tomas Iriondok

«Elektronikaren garrantzia etorkizunean» hitzaldia eman du Tomas Iriondok

GAIA klusterreko zuzendari nagusi den Tomas Iriondok Elektronikak eta orokorrean teknologiak izango duen paper garrantzitsuaren inguruko hitzaldia eskaini digu. Besteak beste hauek azpimarratu ditu:

  • Geroz eta sentsore eta gailu elektroniko gehiago instalatuko dira. Helburua datuak eskuratzea da.
  • Gaur egungo negozio eredua aldatuko da: produktua saltzetik produktua alokatzera pasako da.
  • Teknologia kuantikoa disruptiboa izango da; 5 urtetan hasiko gara eragina nabaritzen.
  • Lan esparruko eta bizitzako arlo guztiak digitalizatuko dira. Elektronika, informatika, telekomunikazioak, adimen artifiziala, IoT eta zibersegurtasuna zeharkako teknologiak izango dira.
  • Telekomunikazio eta Elektronika ikasketak dituzten pertsonek ez dute lan faltarik izango. Are gehiago, lana eta lan-badintzak aukeratzeko moduan egongo dira.