Puesta en marcha de la plataforma abierta IOT Aldea, impulsando la SmartCities de la comarca de Oarsoaldea, mediante la telegestión y telelectura del suministro de agua para un uso eficiente de los recursos públicos.

Puesta en marcha de la plataforma abierta IOT Aldea, impulsando la SmartCities de la comarca de Oarsoaldea, mediante la telegestión y telelectura del suministro de agua para un uso eficiente de los recursos públicos.

El objetivo que tenemos es acercar y difundir los sistemas LoRa en la sociedad a distintos niveles. Para ello colaboramos 2 profesores de Formación Profesional (https://twitter.com/ionhs_FP https://twitter.com/IVANSO2), de manera que se unen los conocimientos de CIFP Don Bosco y IES Zubiri-Manteo. El primero con experiencia en electrónica y telecomunicaciones y el segundo en informática y bases de datos.

Para lograr eso hemos desarrollado IOT aldea con estos objetivos:

  • Creación de una infraestructura abierta de LoRa para que cualquiera de la comarca de Oarsoaldea pueda tener cobertura LoRa para poder usar y desarrollar aplicaciones de Internet Of Things.
  • Adquirir conocimiento técnico de redes de datos LPWAN por parte del profesorado de Don Bosco y Zubiri-Manteo para adecuar las competencias profesionales de los estudiantes.
  • Dar a conocer la tecnología LoRa para el uso en el Internet de lasa Cosas y difundir el conocimiento.
  • Digitalizar mediante telegestión y telelectura el suministro de agua del municipio de Pasaia.

Hemos intentado estructurado el proyecto para que la curva de aprendizaje sea suave. Partiendo de los mínimos componentes que hacen falta para poner en marcha un sistema IOT con LoRa. Para poco a poco ir añadiendo complejidades y profundizando en cada uno de los elementos necesarios.

El proyecto se está desarrollando de manera abierta y compartida por lo que se puede obtener más información en el repositorio de Github.


IoT Aldea plataforma irekia abian jartzea, Oarsoaldea eskualdeko SmartCitiak sustatuz, baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzeko ur-horniduraren telekudeaketa eta teleirakurketaren bidez.
LoRa sistemak hainbat mailatara hurbildu eta zabaltzea da gure helburua. Horretarako, Lanbide Heziketako 2 irakaslek parte hartzen ari gara (https://twitter.com/ionhs_FP eta https://twitter.com/IVANSO2), LHII Don Bosco eta Zubiri-Manteo BHIren ezagutzak batzeko. Lehenengoak elektronikan eta telekomunikazioetan du esperientzia, eta bigarrenak informatikan eta datu-baseetan.
Hori lortzeko, IoT aldea garatu dugu helburu hauekin:
  • LoRa azpiegitura ireki bat sortzea, Oarsoaldeko eskualdeko edozeinek LoRa estaldura izan dezan Of Things Interneteko aplikazioak erabili eta garatu ahal izateko.
  • Don Bosco eta Zubiri-Manteoko irakasleek LPWAN datu-sareen ezagutza teknikoa eskuratzea, ikasleen gaitasun profesionalak egokitzeko.
  • LoRa gauzen interneterako ezagutaraztea eta ezagutza zabaltzea.
  • Pasaiako udalerriko ur-hornidura telelaguntza eta telegestio bidez digitalizatzea.

Ikaskuntza-kurba leuna izan dadin, Proiektua egituratzen saiatu gara, horretarako LoRarekin IoT sistema bat martxan jartzeko behar diren gutxieneko osagaietatik abiatuta. Pixkanaka konplexutasunak gehituz eta beharrezko elementu bakoitzean sakonduz joateko.

Proiektua modu irekian eta partekatuan garatzen ari da; beraz, informazio gehiago lor daiteke Github biltegian.