Oldbot proiektuko kultur bisitak Katalunian | Visitas culturales del proyecto Oldbot en Cataluña

Oldbot proiektuko kultur bisitak Katalunian | Visitas culturales del proyecto Oldbot en Cataluña

Hezkuntza eta FP Ministerioko Oldbot proiektuko helburuetako bat da parte-hartzaileen kultur-ingurunea ezagutzea. CIFP Don Bosco LHIIko Elektronika eta Telekomunikazioak saileko ikasle eta irakasleek Pepper robot humanoidearen formakuntza jarduerak aprobetxatu dituzte Kataluniako La Garrotxa eskualdea eta ingurunea ezagutzeko.

Uno de los objetivos del proyecto Oldbot del Ministerio de Educación y FP es conocer el entorno cultural de los participantes. Alumnos y profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CIFP Don Bosco LHII han aprovechado las actividades formativas del robot humanoide Pepper para conocer la comarca catalana de La Garrotxa y su entorno.

Pepper robot humanoidearen prestakuntza jarduera | Formación del robot humanoide Pepper

Pepper robot humanoidearen prestakuntza jarduera | Formación del robot humanoide Pepper

CIFP Don Bosco LHII ikastetxeko Elektronika eta Telekomunikazioak saileko 3 irakasle eta 2 ikasle Oloten (Gironan) egon dira astebetez Pepper robotaren oinarrizko prestakuntza jasotzen. Jarduera hori Hezkuntza eta FP Ministerioko Oldbot proiektuaren baitan burutu da.

3 profesores y 2 alumnos del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CIFP Don Bosco LHII han estado una semana en Olot (Girona) recibiendo formación básica del robot Pepper. Esta actividad se ha llevado a cabo en el marco del proyecto Oldbot del Ministerio de Educación y FP.