AI4Females DBH-ko ikasleentzat: Emakume zientzialariak eta Adimen Artifiziala gure gaztei gerturatzen

AI4Females DBH-ko ikasleentzat: Emakume zientzialariak eta Adimen Artifiziala gure gaztei gerturatzen

EUSKARA

Elektronika eta Telekomunikazio sailak KA2 AI4Females proiektuan programatuta zegoen C3 training-a burutu du. Halaber, Espinho-ko CEPROF ikastetxetik (Portugal) 2 irakasle eta 6 ikasleen bisita jaso du. Helburua proiektuarekin lerrokatuta dago eta Adimen Aritifiziala eta Emakumeek zientzian burututako lana DBH-ko ikasleei gerturatzea da. Kasu honetan Cristobak Gamon BHI-ko 4. DBH-ko ikasleen bisita jaso dugu.

Horretarako STEAM jarduera batzuk antolatu genituen DBH-ko ikasleek bogan dauden esparruak bizi ditzaten, hots, adimen artifiziala, IoT, Errealitate Birtuala, Computer Vision, Machine Learning, Robot humanoideak…

Jardueren balorazio positiboa egin dute bai Cristobal Gamon BHI eta baita Espinhoko CEPROF ikastetxeak. Beraiekin etorkizunean harremanetan jarraituko dugu Portugalera egin behar dugun bisitarekin alde batetik eta Don Bosco-k antolatuko duen DBSariekin bestetik.

Proiektuaren aurrerapenak eta sortuko den materiala webgune ofizialean argitaratuko dira:

https://ai4females.eu/

 

CASTELLANO

El Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones ha realizado el training C3 que estaba programado en el proyecto KA2 AI4Females. Hemos recibido la visita de 2 profesores y 6 alumnos del centro CEPROF de Espinho (Portugal). El objetivo está alineado con el proyecto y consiste en acercar la Inteligencia Aritificial y el trabajo de las Mujeres en Ciencia al alumnado de la ESO. En este caso hemos recibido la visita de alumnos de 4º de ESO del centro Cristobal Gamon BHI.

Para ello organizamos una jornada de actividades STEAM para que los alumnos de la ESO vivan ámbitos en boga como la inteligencia artificial, IoT, Realidad Virtual, Computer Vision, Machine Learning, Robots humanoides…

Las actividades han sido valoradas positivamente tanto por el centro Cristobal Gamon como por CEPROF de Espinho. Seguiremos en contacto con ellos en el futuro con nuestra visita a Portugal por un lado y con los DBSariak que organizará Don Bosco por otro.

Los avances del proyecto y el material a generar se publicarán en la web oficial:

https://ai4females.eu /

 

ENGLISH

The Department of Electronics and Telecommunications has made a training which was scheduled in the KA2 AI4Females project. We received the visit of 2 teachers and 6 students from the CEPROF center in Espinho (Portugal). The objective is aligned with the project and consists of bringing Artificial Intelligence and the work of Women in Science closer to ESO/DBH students. In this case we have received a visit from 4th ESO/DBH students from the Cristobal Gamon BHI center.

We made some STEAM activities to bring actual technology to the ESO/DBH students: Artificial Intelligence, IoT, Virtual Reality, Computer Vision, Machine Learning, Humanoid Robots…

The activities have been positively valued by the Cristobal Gamon center and by CEPROF of Espinho. We will keep in touch with them in the future with our visit to Portugal on the one hand and with the DBSariak organized by Don Bosco on the other.

The progress of the project and the material to be generated will be published on the official website:

https://ai4females.eu/

Erasmus+ KA2 AI4Females Proiektuaren C1 AI Training

Erasmus+ KA2 AI4Females Proiektuaren C1 AI Training

Elektronika eta Telekomunikazio saileko lau irakasle Grezian izan dira Adimen Artifizialean eta IoT-n trebatzen, AI4Females Erasmus proiektuaren barruan. Helburua proiektua garatzeko beharrezkoak diren ezagutzetan sakontzea izan da. Horretarako, bazkide bakoitzak bere espezializazio-arloan prestatu ditu gainerakoak eta NTUA Greziako unibertsitateko adimen artifizialeko adituek ezagutza zabalak partekatu dituzte, Lanbide Heziketako premia espezifikoetara egokituz eta orientatuz. Prestakuntza horrek aukera ematen digu proiektuan aurrera egiten jarraitzeko eta prestakuntzaren amaierako jarduerak eraikitzeko, besteak beste, AI (Artificial Intelligence) eta IoT (Internet Of Things).

AI4Females proiektuaren helburu nagusia Lanbide Heziketarako tresna berritzaileak sortzea da, STEAMen esparruan estereotipoen eta genero-diskriminazioaren aurka borrokatuko duen prisma feminista barne. Proiektuak AIOT teknologietan trebetasun digital berriak eskuratzeko beharra erabiliko du ibilgailu gisa.

Proiektuaren aurrerapenak eta sortuko den materiala webgune ofizialean argitaratuko dira:
https://ai4females.eu/


CASTELLANO

Cuatro profesores del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones han estado en Grecia formándose en Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas dentro del marco del proyecto Erasmus AI4Females. El objetivo ha sido profundizar en los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. Para ello, cada socio ha formado al resto en su área de especialización y los expertos en Inteligencia Artificial de la universidad griega de NTUA han compartido sus amplios conocimientos adaptándolos y orientándolos a las necesidades específicas de la FP. Esta formación nos permite seguir avanzando en el proyecto y construir las actividades finales de la formación que incluirán AI (Artificial Intelligence) e IoT (Internet Of Things).

El objetivo principal del proyecto AI4Females es la creación de herramientas innovadoras para la Formación Profesional incluyendo un prisma feminista que luche contra los estereotipos y la discriminación de género en el campo de STEAM. El proyecto utilizará como vehículo la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales en tecnologías AIOT.

Los avances del proyecto y el material que se generará se publicarán en la web oficial:
https://ai4females.eu/


ENGLISH

Four teachers from the Department of Electronics and Telecommunications have been in Greece training in Artificial Intelligence and Internet of Things within the framework of the Erasmus AI4Females project. The objective has been to deepen the knowledge necessary for the development of the project. Each partner has trained the others in their area of expertise and the experts in Artificial Intelligence from the Greek university of NTUA have shared their extensive knowledge adapting and orienting it to the specific needs of the VET schools. This training allows us to further advance the project and build the final training activities that will include AI (Artificial Intelligence) and IoT (Internet Of Things).

The main objective of the AI4Females project is the creation of innovative tools for VET schools including a feminist prism that fights against stereotypes and gender discrimination in the STEAM field. The project will use as a vehicle the need to acquire new digital skills in AIOT technologies.

The progress of the project and the material to be generated will be published on the official website:
https://ai4females.eu/